logo

Portada

TAMETTUT

Associació de Dones Amazigues

Entre els objectius de TAMETTUT hi ha la voluntat de donar a conèixer les cultures mediterrànies, així com propiciar la cohesió i la bona imatge de la nova ciutadania de Catalunya.

És per aquesta raó que es creu oportú la creació d’aquesta associació de dones amazigues, atès que el 80% de les persones originaries del Marroc a Catalunya i Espanya són amazigues, on es pugui mostrar l’abast d’aquesta cultura mediterrània, així com la seva especificitat i diversitat i especialment a través del gènere.

Els eixos principals que tenen relació, tant amb la societat d’origen com amb la societat d’acollida:

  •  Aspectes històrics i antropològics.
  •  La dona: factor de tradició i modernitat.
  •  Llengua i cultura.
  •  Conservació cultural i artesanat.
  •  Política, participació i associacionisme.
  •  Codesenvolupament.
  •  Literatura oral i escrita.
  •  Diàspora amaziga (presència de la cultura amaziga a Europa).